Fotowoltaika dla firm

Każda osoba prowadząca swój biznes chce zminimalizować koszty firmy. Dlatego doskonałym rozwiązaniem będzie inwestycja w niezależność energetyczną. Przełoży się to znaczne oszczędności i wyeliminowanie wzrostu kosztów za energię elektryczną na długie lata, dzięki bezobsługowym Inteligentnym Systemom Fotowoltaicznym od Ferro Wings!

Oszczędzaj na kosztach za prąd, dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej!

Fotowoltaika dla rolnictwa

Zwrot z inwestycji w instalację fotowoltaiczną to od około 15%  do 25% rocznie. Poziom ten jest równie pewny, jak przychód z oprocentowania lokat bankowych, natomiast znacznie je przewyższa.  Niezależnie od tego na jakim etapie rozwoju jest Twoja firma, nasi specjaliści przygotują ofertę dedykowaną dla Twojego biznesu. Dodatkowo przygotują kilka opcji korzystnego finansowania inwestycji, współpracujemy w zakresu leasingu operacyjnego z EFL Credit Agricole oraz Alior Leasing. Należy pamiętać, że minimum formalności jest przy instalacjach PV do 50 kW. Powyżej tej wartości należy już ubiegać się o pozwolenie na budowę. Natomiast dla naszych klientów przygotowujemy pełen komplet dokumentacji. Posiadamy w swoim zespole również osoby z uprawnieniami inspektora Ppoż, dzięki czemu jesteśmy w stanie przygotować również kompletną dokumentację dla właściwej komendy Państwowej Straży Pożarnej. 

Fotowoltaika "pod klucz" z Ferro Wings

W sposób profesjonalny i zachowaniem wszelkich zasad inwestycji „pod klucz” przeprowadzamy każdy inwestycję w fotowoltaikę. Specjaliści z Ferro Wings posiadają wiedzę technologiczną, budowlaną oraz z zakresu prawa administracyjnego i finansów. Wszystko po to, aby przejście na darmową energię elektryczną za Słońca było dla każdego inwestora proste i szybkie.  Na każdym etapie inwestycji od harmonogramowania do składania zezwoleń, porozumienia się z zakładem energetycznym i zakończenia montażu instalacji fotowoltaicznej nasz dedykowany opiekun jest do dyspozycji klienta. Wszystkie nasze instalacje wykonuje zgodnie z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm i wytycznych. Nasze standardy pracy są jednymi na najwyższych w kraju.

Po zakończeniu inwestycji, instalacja fotowoltaiczna jest dodawana do naszej platformy monitoringu. Dzięki czemu na bieżąco kontrolujemy poprawność jej działania i jesteśmy w stanie szybko zareagować na potencjalne nieprawidłowości. Większość zgłoszeń jesteśmy obsłużyć zdalnie. Natomiast interwencje, które wymagają naszego przyjazdu realizujemy w maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia.

Fotowoltaika dla firmy to też inwestycja w wizerunek

Panele fotowoltaiczne na budynkach firmowych to również inwestycja w markę własnego przedsiębiorstwa, jako firmy zaangażowanej społecznie i dbającej o nasze wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne. Dodatkowo w naszej ofercie znajdują się dedykowane konstrukcje montażowe przeznaczone na parkingi, z których możemy zbudować carporty. Z jednej strony wykorzystamy teren do produkcji energii elektrycznej na potrzeby firmy, z drugiej będziemy mogli osłonić od słońca parkujące pod firmą samochody pracowników. Z pewnością taka inwestycja wzmocni postrzeganie firmy jako podmiotu nowoczesnego, inwestującego w ekologiczne technologie.

Carporty dla fotowoltaiki od Ferro Wings

Kompensacja mocy biernej w fotowoltaice

Taryfy zakładów energetycznych często uwzględniają opłaty dodatkowe również tzw. moc bierną. Powstaje ona w wyniku pracy urządzeń elektrycznych o dużej mocy, często serwerów lub maszyn wyposażonych w silniki elektryczne. Opłata za moc bierną pojawia się we wszystkich taryfach A i B. W taryfie C wyłącznie w przypadku jeśli moc bierna została uwzględniona w warunkach przyłączeniowych do zakładu energetycznego. Dlatego przed rozpoczęciem inwestycji należy sprawdzić, czy taka opłata występowała do tej pory na fakturach za prąd. Instalacja fotowoltaiczna sama w sobie zredukuje poziom kosztów za energię elektryczną, natomiast pozostaje kwestia opłat za wspomnianą moc bierną. Tutaj również istnieje sposób na redukcję tego kosztu za pomocą dedykowanych falowników lub specjalnych baterii kondensacyjnych. Natomiast dobór odpowiednich urządzeń jest uwarunkowany występowaniem mocy biernej indukcyjnej lub mocy biernej pojemnościowej. Aby określić dobór urządzeń i charakterystykę mocy biernej należy w kosztach inwestycji zaplanować dedykowany audyt. Audyt mocy biernej wraz z doborem odpowiednich urządzeń jest również w zakresie oferty Ferro Wings.

Dlaczego skorzystać z oferty Ferro Wings dla biznesu ?

 • 1) Dedykowana oferta, która zawiera komponenty wysokiej jakości!
 • 2) Oszczędzanie już od pierwszego dnia działania instalacji fotowoltaicznej!
 • 3) Bezobsługowa produkcja energii elektrycznej z gwarancją do 30 lat!
 • 4) Profesjonalne wsparcie na każdym etapie inwestycji!
 • 5) Pomoc w organizacji finansowania zewnętrznego!
 • 6) Możliwość wykonania Audytu mocy biernej wraz z doborem koniecznych urządzeń
 •  

Wybierając ofertę Ferro Wings inwestor posiada pewność, że założona stopa zwrotu oraz pozostałe cele biznesowe zostaną osiągnięte. Na każdym etapie współpracy podchodzimy profesjonalnie do każdego projektu. Na specjalne życzenie klientów możemy również zainstalować dodatkowe mierniki energii konsumowanej na bieżąco.

Kompleksowa oferta dla deweloperów

Jeżeli jesteś deweloperem i poszukujesz firmy od fotowoltaiki, to mamy specjalną ofertę która obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną, specjalną konstrukcję dla carportów (drewniana, lub metalowa), ładowarkę samochodową. 

Możemy również wykonać pełną kotłownię z pompą ciepła i urządzeniem do grzania ciepłej wody użytkowej. Jeżeli projekt nie przewiduje dużego pomieszczenia na urządzenie grzewcze możemy zaproponować i zainstalować panele ogrzewające dom podczerwienią, które również idealnie współgrają z instalacją fotowoltaiczną.

Fotowoltaika dla firm – zasady prawne systemu prosumenckiego dla firm?

Zgodnie z zapisami ustawy wszyscy przedsiębiorcy mogą starać się o status prosumenta, o ile wytwarzanie energii nie stanowi ich głównej działalności zarobkowej. Status prosumenta firmy sprawia, że wytworzona energia spożytkowana jest w pierwszej kolejności na własne potrzeby, a jej nadmiar w stosunku do energetycznego zapotrzebowania odprowadzany jest do lokalnego dostawcy energii elektrycznej poprzez przyłączenie do jego sieci i specjalne dwukierunkowe liczniki – na bazie podpisanej umowy. W okresach przerostu zapotrzebowania nad podaż własnej energii, firma korzysta z poboru brakującej energii z sieci. Na tym tle powstaje odpowiednie rozliczenie odprowadzonej energii względem tej pobranej.

Inne możliwości dla biznesu poza magazynowaniem energii w charakterze prosumenta to:

– sprzedaż na zasadach ogólnych;
– magazynowanie energii we własnych akumulatorach, tzw. system off-grid.

Czy fotowoltaika dla przedsiębiorstw wymagają koncesji?

Zgodnie z zapisami ustawy konieczność ubiegania się o koncesję dla fotowoltaiki dla biznesu pojawia się przy instalacjach dużego typu, opierając się na parametrze mocy fotowoltaiki dla firm.

Kształtuje się to następująco:

 • 1) poniżej 50 kWp –  tzw. mikroinstalacja – w tym przypadku konieczna dokumentacja jest minimalna, biurokracja urzędowa jest ograniczona. Dodatkowo przedsiębiorca nie ponosi żadnego kosztu przyłączenia i rozliczenia;
 • 2) pomiędzy 50, a 500 kWp – tzw. mała instalacja – biurokracja jest trochę większa i pojawia się koszt przyłączenia, dzielony pomiędzy inwestora i firmę energetyczną;
 • 3) pomiędzy 500 kWp, a 1 MWp – tzw. średnia instalacja – w tym przypadku pojawia się już kwestia koncesji;
 • 4) powyżej 1 MWp – tzw. duża instalacja – wymagana koncesja.

Możliwości strategiczne w zakresie fotowoltaiki dla biznesu

Większość polskich firm, zakładów i przedsiębiorców zadowoli się małą instalacją, która nie wymaga specjalnych formalności. Czasem jednak może ona okazać się niewystarczającą. Podsumowując temat fotowoltaiki dla firm i jej opłacalności możemy zaobserwować trzy główne strategie firm:

 1. Inwestycja w dużą farmę fotowoltaiczną, zagospodarowanie wszelkich nieruchomości gruntowych, nieużytków, możliwość wykorzystania nawet przestrzeni parkingowych (tzw. car-porty, czyli zadaszenia z fotowoltaiką), by zacząć zarabiać na wyprodukowanej i sprzedawanej energii;
 2. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną wystarczającej wielkości (najczęściej średnia wielkość), tak aby koszt kupowanej energii równał się sprzedawanej, jak najbardziej zbliżone zbilansowanie tych wartości bądź uzyskanie nawet oszczędności w tym zakresie;
 3. Inwestycja w instalację małą, aby poziom autokonsumpcji wynosił 100%, aby zapewnić sobie pełną samowystarczalność energetyczną. Jest to najszybszy zwrot z poniesionej inwestycji.

Zobacz również

Fotowoltaika dla firm dotacje 2022 roku

Głównym programem w zakresie fotowoltaiki dla biznesu jest ENERGIA PLUS. Jej celem strategicznym jest „zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza poprzez wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych”. Pomoc dla fotowoltaiki dla przedsiębiorców może mieć postać pożyczki lub dotacji. Bezzwrotna dotacja to pokrycie do 50% kosztów kwalifikowanych. Ale dotyczy wyłącznie technologii ORC – produkcji energii elektrycznej w obiegu. Pamiętajmy również, że dotacja otrzymywana jest z „z dołu”, czyli po zrealizowaniu inwestycji w fotowoltaikę i wymaga zapewnienia wkładu własnego na odpowiednim poziomie. Inaczej jest w przypadku pożyczki na przedsięwzięcie.

W przypadku pożyczki w ramach ENERGIA PLUS założenia dla fotowoltaiki dla biznesu kształtują się następująco:

Beneficjenci: Przedsiębiorcy
Nabór trwa do wyczerpania środków
Rodzaj wsparcia – pożyczka:

 • wielkość pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych;
 • oprocentowanie – WIBOR 3 M + 50 p.b., nie mniej niż 1,5%;
 • okres spłaty do 15 lat;
 • karencja – 12 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, gdy instalacja już pracuje i zarabia;
 • umorzenie – do 10% pożyczki;
 • udzielana „z góry”.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki do momentu wybudowania instalacji może być m.in. inna  nieruchomość, natomiast po zakończeniu realizacji inwestycji inwestor przenosi zabezpieczenie na nowo wybudowaną instalację. 

Zobacz również:

Hotline: +49 162 892 5860